Revisjonsfirma på Gjøvik

Vi bistår bedrifter med revisjon av deres regnskap

Velkommen til Revisjonsfirmaet Karstein Røv AS

Revisjonsfirmaet Karstein Røv AS ble etablert i 1991, og er et frittstående revisjonsselskap. Med kontor i Gjøvik sentrum, har virksomheten gjennom årene betjent oppdragsgivere i Gjøvik og Toten, på Romerike og Hadeland, i Nord-Aurdal, i Oslo og omliggende kommuner, og enkeltoppdrag i kommuner utenfor dette.

Gode kunderelasjoner og faglig tyngde

Våre virksomhetsområder er i hovedsak revisjon, rådgivning, skatt og avgift. 

Vi bestreber å ha god kontakt med oppdragsgiverne for å kunne være tilgjengelige med å drøfte forhold av ulik art som måtte komme opp. Vi leverer revisjonstjenester til bedrifter innen en rekke bransjer. Vi er medlem av Den norske Revisorforening og følger program for faglig oppdatering fastlagt av foreningen.

Hvor vi er

Vi er fire ansatte ved vårt kontor i Jernbanegata 2 på Gjøvik.

Ring oss for en uforpliktende samtale på telefon 611 40 830, eller kom innom vårt kontor.

Personvernerklæring