Våre bransjer

Vi er en trygg samarbeidspartner

Kontakt oss

Sammen oppnår vi nye mål

Et revidert regnskap uten vesentlige feil og mangler, gir et godt bilde av virksomhetens økonomiske stilling. Dette er med på å ivareta tilliten som banker, investorer, leverandører og marked har til at bedriften er en trygg samarbeidspartner.

Revisjonsfirmaet Karstein Røv AS har god kunnskap og erfaring fra ulike bransjer som:

 • Bygge- og anleggsbransjen

 • Konsulentvirksomheter

 • Eiendomsselskaper

 • Holdingselskaper

 • Importbedrifter

 • Handelsbedrifter

 • IT-bransjen

 • Transportbedrifter

 • Regnskapsførere

 • Revisorer

 • Advokater

 • Håndverksbedrifter

 • Stiftelser

 • Teknologibedrifter

 • Kulturformidlere

 • Filmskapere

 • Legekontorer

 • Hotell- og restaurantbransjen

 • Opplæringskontorer

 • Frivillige organisasjoner

 • Skogsameier

 • Barnehager

 • Grossister